พื้นฐานดวงชะตาของคน

พื้นฐานดวงชะตาของคน 100%   มีผลจาก 3 สิ่ง โดยมีสัดส่วนแต่ละอย่าง 

1. ฟ้า  33.33% 

คือ  วัน เดือน ปี เกิด เวลาเกิด ถือเป็นฤกษ์ของเราที่ติดตัวมา ไม่สามารถแก้ไขได้   ในปัจจุบันคนจึงนิยมให้ซินแสดู ฤกษ์ยาม วัน เดือน ปี เกิด ให้ลูก เพื่อให้มีพื้นดวงชะตาที่ดี 

2. ดิน 33.33% 

คือ  มีฮวงจุ้ยที่ดี  เช่น การมีที่อยู่อาศัย หรือ ชัยภูมิของที่ตั้ง ที่ถูกต้อง  ซึ่งส่วนนี้ เราสามารถปรับให้ดีขึ้นได้ โดยการปรับฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย โดยการจัดบ้าน ให้ถูกหลักของฮวงจุ้ย เพื่อเสริมดวงให้กับผู้อยู่อาศัย   การใช้อัญมณีที่ช่วยส่งเสริมดวงชะตา  หรือ การทำแซกี (เจ่าอุ่ง) เสริมดวง

3. คน 33.33%

คือ การกระทำ และ ความคิด ของคนนั้นๆ  รวมกับการลงมือทำให้ประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้  ซึ่งสามารถปรับได้จากแนวความคิด และการกระทำ

#ดวงชะตา  #แซกี  #เสริมดวง #ฮวงจุ้ย #ซินแส