รางวัลและความสำเร็จ

รางวัลและความสำเร็จ

 การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ม่งสู่ความเป็นเลิศ ก้าวสู่ความรุ่งโรจน์อันยิ่งใหญ่ 
สุสานเนอร์วาน่าเมมโมเรียลปาร์คบ้านบึง ได้รับรางวัล Specialized Project Category โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด้นจาก FIBABCI-Thai PRIX D’EXCELLENCE AWARDS 2563

Nirvana Asia Group

2017 /พ.ศ 2560  1 ใน 10 สุดยอดองค์การแห่งเอเชีย TOP10 of Asia Award
2015/พ.ศ 2558  รางวัล องค์กรดีเด่น ประจำปี2558 ในกลุ่มบริษัทซึ่งจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ โดยนิตยสารรายสัปดาห์ แคปิตอล วีคลี ของฮ่องกง (The Excellence of LIsted Enterprise Award 2015, By Capital Weekly Hongkong
2015/พ.ศ 2558 ลำดับที่1 ของกลุ่ม บริษัทเงินทุนขนาดเล็กในฮ่องกง การบริหารการจัดการที่ดีที่สุดของเอเชีย ประจำปี2558 โดยไฟแนนซ์เอเชีย ( Ranked No.1 Best Small Captipal Company in Hongkon in Asia’s Best Managed Company Poll 1025 by Fianancial Asia)
2013/พ.ศ 2556 นิทรรศการอนุสรณ์สถานแห่งเอเชีย ปี2556 ‘ รางวัลกลยุทธทางการตลาดดีเด่น ,รางวัลบริษัทผู้รับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น  ( Best Marketing Stratety Award, Best Coporate Social Resposiblilty Award)
2015/พ.ศ 2558 นิทรรศน์การอนุสรณ์สถานแห่งเอเชีย ปี 2555 รางวัลดีเด่นแห่งเชียในธุรกิจผู้ล่วงลับ,รางวัลดีเด่นแห่งเอเชียในการขยายธุรกิจสู่นานาชาติ (Asia Outstanding Brand in Funeral Service Industry , Asia Outstanding Award in Multi National Expansion 
เพิ่มเพื่อน