สุสาน-ฮวงซุ้ย

สุสาน-ฮวงซุ้ย คือเบื้องหลังความสำเร็จของลูกหลานชาวจีน เป็นอารยะธรรมและค่านิยามของชาวจีน

การสร้างสุสาน ฮวงซุ้ย แสดงถึงอารยะรรม และ ค่านิยมของชาวจีนได้ดี อารยธรรมจีนได้วางรากฐานทางสังคมวัฒธรรม ประเพณี ซึ่งส่งผลให้ชาวจีนมีความั่งคั่ง มีธุรกิจใหญ่โต ไม่ว่าจะไปอยู่ในประเทศใดก็ตาม

ฮวงซุ้ย เป็นสถานที่ซึ่งบรรพชนบุรุษจากไป

และลูกหลานที่กำลังใช้ชีวิตได้มารวมอยู่ด้วยกันเพื่อสะท้อนความสำคัญของสถาบันหลักของสังคม นั่นคือสถานบันครอบครัว คติการใช้ชีวิตของชาวจีน คือ ขยันเพื่อลูกหลาน ยอมลำบากเพื่อให้ลูกหลานสบาย การมีฮวงซุ้ย เป็นตัวแทนความรักของบรรพบุรษ ให้ลูกหลานระลึกถึงความอุตสาหะ ลูกหลานชาวจีนจึงขยันขันแข็ง ให้คุ้มค่ากับความทุ่มเทของบรรพบุรษ และรักษาความมั่งคั่งของตระกูลเหมือนคติชาวจีนที่ว่า ” ตายไปจะได้มีหน้าไปพบบรรพบุรุษ “

ปัจจุบันความคิดนี้ลูกละเลยไปพร้อมๆกับการทำฮวงซุ้ย ลูกหลานชาวจีนในปัจจุบันจึงใช้ชีวิตไม่ระมัดระวัง ไม่ขยัน ไม่ประหยัด และอดทนเท่าคนรุ่นเก่า ไม่น่าแปลกใจเลยว่า คงเหลือไม่กีตระกูลเท่านั้นที่ยังรักษาความมั่งคั่งด้วยวัฒนธรรมการทำฮวงซุ้ย

สสุสาน-ฮวงซุ้ย
สุสาน-ฮวงซุ้ย