แปลงฝังครอบครัวพิเศษสำหรับ1-32ท่าน

โซนอิมพีเรียล สำหรับ1-32ท่าน

แปลงฝังครอบครัวพิเศษ Super Family Burial Plot โซนอิมพีเรียล หรับ1-32ท่าน.

แปลงแบบตระกูลจักรพรรดิ์ อยู่จุดกลางตำแหน่งที่เปี่ยมไปด้วยพลังของฮวงจุ้ย
ดยตำแหน่งที่อยู่เหนือสายโลหิตแห่งมังกรของสุสานแปลงแบบตระกูลแบบจักรพรรดิ พิเศษและโดดเด่น ลักษณะ เป็นแปลงที่มีคุณลักษณะสูง .

เยี่ยมชมโครงการเนอร์วาน่าเมมโมเรียลปาร์ค 360องศา

ขนาดของพื้นที่และราคาที่ดิน

 • ขนาดพื้นที่ 384 ตรม. (16×24 ม) ราคาที่ดิน 9.2-10 ล้านบาท
 • ขนาดพื้นที่ 480 ตรม (20×24 ม) ราคาที่ดิน 12 ล้านบาท

ราคา

 • ราคาที่เริ่มต้นที่ 9-12 ล้าน ไม่รวมค่าก่อสร้างสุสาน ขึ้นอยู่กับแบบและจำนวนพื้นที่ที่ใช้งาน

เงื่อนไข

 1. ผ่อนชำระ 1-4 ปี ไม่มีดอกเบี้ย
 2. สามารถแยกชำระผ่อนที่ดิน
 3. ค่าก่อสร้างสุสาน ผ่อนชำระได้แค่ 1ปีเท่านั้นและเมื่อชำระครบแล้วต้องสร้างทันที
 4. สามารถใช้งานได้เมื่อผ่อนชำระ หรือ จ่ายเงินครบตามจำนวนแล้วเท่านั้น.
 5. ในกรณีที่ต้องการทำแซกี ต้องชำระครบ100% (ในครั้งต่อไปถ้าต้องการเปิดใช้หลุมมีค่าใช้จ่าย)
 6. ฟรี เรื่องค่าบำรุงรักษารายปี
 7. กรณีต้องการใช้พื้นที่เร่งด่วน แจ้งอย่างน้อย 7 วันขึ้นไปหรือมากกว่า เพื่อจัดเตรียมสถานที่
 8. ใช้พื้นที่แล้ว การเปิดเแปลงฝังในครั้งต่อไปเสียค่าเปิดหน้าหลุมครั้งละ 13,910บาท / หลุม

#ขายฮวงซุ้ยชลบุรี #Nirvana Memorial Park #แซกีจักรพรรดิราคา #ค่าใช้จ่ายทำแซกี #ราคาการทำแซกี#แซกีราคา#ทำแซกีราคา#แซกีเต่ามังกรราคา#แซกีเสริมดวงราคา #เจ่าอุ่งค่าใช้จ่าย #สุสานคนเป็น #แซกีเสริมดวง #แซกีสุสานเนอร์วาน่า #แซกีเต่ามังกรสุสานเนอร์วาน่า #NirvanaMemorialParkราคา #ขายฮวงซุ้ยชลบุรี #สุสาน #ฮวงซุ้ยบ้านบึง  #ขายฮวงซุ้ยชลบุรี#ฮวงซุ้ยชลบุรีราคา#ฮวงซุ้ยชลบุรีบ้านบึง #ช่องเก็บอัฐิ