แปลงฝังคริสต์ โซนเกรซ

ขนาดพื้นที่

  • พื้นที่ 8.1 ตรม (1.8×4.5ม) ขนาด 2.025 ตรว.” สุสานโซนคริสต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่โซนดี เป็นบริเวณแถวด้านหน้า
  • ราคา 262,685 บาท
สุสานคริสต์

ลูกค้าที่ซื้อแปลงฝังคริสต์

โซนดีแบบคู่ สำหรับ 2ท่าน ก็เช่นกันลูกค้า ได้ซื้อเก็บเอาไว้แต่เป็นพื้นที่ 2หลุมแต่ยังไม่ได้ใช้งาน เป็นการซื้อไว้เพื่อวางแผนให้กับมารดาลูกค้าเป็นคนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

การเลือกซื้อสุสาน สำหรับลูกค้าที่นับถือศาสนาคริสต์ นั้นขึ้นอยูกับความต้องการของลูกค้า ทางสุสานเนอร์วาน่าเมมโมเรียลปาร์คเปิดโอกาสให้ทุกศาสนาได้ใช้พื้นที่สุสานร่วมกันได้

กรณีที่ลูกค้าต้องการซื้อสุสานที่มีพื้นที่มากขึ้น สามารถเลือกซื้อในโซนเอ หรือ โซน อื่นๆ ก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

#สุสานคริสต์ #สุสานฝรั่งในประเทศไทย #สุสานเนอร์วาน่า #แปลงฝังคริสต

ลงทะเบียนนัดเยี่ยมชมสถานที่.

#สุสานคริสต์ #แปลงฝังคริสต์ #สุสานเนอร์วาน่า