Nirvana Asia Group

บริษัท เนอร์วาน่าเอเชีย กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 เป็นบริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับผู้ล่วงลับอย่างครบวงจร และใช้ชื่อของธุรกิจนี้ว่า “อนุสรณ์สถานเนอร์วาน่า (Nirvana Memorial Park)” ซึ่งทางบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมเกี่ยวกับพิธีฌาปนกิจของชาวมาเลเชียเชื้อสายจีนมากว่า 30 ปี

และมีความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นในการปรับปรุง เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม และด้วยความเป็นมืออาชีพจึงทำให้ได้รับรางวัล “อนุสรณ์สถานดีเด่น” ในกลุ่มธุรกิจผู้ล่วงลับ ในปี 2012 และปี 2013 จากงานนิทรรศการอนุสรณ์สถานแห่ง อาเซียน ”Asian Funeral Exhibition (AFE)” 2 ปีซ้อนทีเดียว

ไม่เพียงเท่านั้นทาง Nirvana Asia Group  ยังได้ขยายกิจการไปยังประเทศต่างๆ ในเอเชียกว่า 5 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยแห่งแรกคือ เนอร์วาน่าเมมโมเรียลปาร์ค บ้านบึง ชลบุรี (Nirvana Memorial Park Banbung Chonburi) มีขนาดพื้นที่ประมาณ 253 ไร่ ถือว่าเป็นธุรกิจบริการดูแลผู้ล่วงลับครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย

วิสัยทัศน์ 

มุ่งเน้นการเสนอมุมมองใหม่และปรับเปลี่ยนทัศนคะคตินิยมของผู้คนที่ยึดติดไม่เป็นมิตของสุสานแบบเดิม ด้วยการสร้างการรับรู้ใหม่โดยขับเคลื่อนสู่ธุรกิจแบบมืออาชีพ ด้วยหัวใจของเรา เราสร้างอนุสรณ์สถานแห่งความทรงจำ ที่โดดเด่น สวยงาม ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ ตามจารีตประเพณี เพื่อให้ผู้ที่ล่วงลับได้พักอย่างสงบอย่างแท้จริง ในบรรยากาศที่สุขสบาย ด้วยองค์ประกอบนี้ในนิมิตของจิตวิญญาณชีวิตจึงกลับไปคืนสู่รูปแบบสุคตินินันดรกาล

พันธกิจ

เราจะทำให้ลูกค้าของเราเกิดความโล่งใจอย่างที่สุดจนกระทั่งผ่านช่วงเวลาความเศร้าโศกไปด้วย ด้วยการดูแลช่วยเหลือดูแล บรรเทา ให้ลูกค้าเกิดความสงบของจิตใจอย่างแท้จริง ด้วยการให้บริการอย่างมืออาชีพ จากความเป็นผู้นำในธุรกิจผู้ล่วงลับ เรามีความเชื่อมั่นในบริการที่ดีเยี่ยม การดำเนินการที่ซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ เราคือผู้กำหนดมาตรฐานของธุรกิจบริการผู้ล่วงลับให้ดีเลิศที่สุดที่เราจะทำได้

 

เยี่ยมชมโครงการเนอร์วาน่าเมมโมเรียลปาร์ค 360องศา

#แซกีจักรพรรดิราคา #ค่าใช้จ่ายทำแซกี #ราคาการทำแซกี#แซกีราคา#ทำแซกีราคา#แซกีเต่ามังกรราคา#แซกีเสริมดวงราคา #เจ่าอุ่งค่าใช้จ่าย #สุสานคนเป็น #แซกีเสริมดวง #แซกีสุสานเนอร์วาน่า #แซกีเต่ามังกรสุสานเนอร์วาน่า #NirvanaMemorialParkราคา #ขายฮวงซุ้ยชลบุรี #สุสาน #ฮวงซุ้ยบ้านบึง  #ขายฮวงซุ้ยชลบุรี#ฮวงซุ้ยชลบุรีราคา#ฮวงซุ้ยชลบุรีบ้านบึง #ช่องเก็บอัฐิ  #สุสานเนอร์วาน่า